In de blog van vorige maand opende ik het verhaal met de huidige status waar ons land zich op dit moment in verkeerd, één maand verder is het nog steeds niet veel anders. Het grootste verschil; het werkt! Waar de vorige blog zich richtte op de impact, de (lange termijn) gevolgen voor de bouwsector en de noodkreet om te innoveren, is deze blog gefocust op de oplossingen, de kansen en de eerste signalen van herstel.
“Participatie op afstand”

De afgelopen maand bleef het qua maatregelen vanuit de overheid grotendeels onveranderd, maar daarentegen nam de druk bij het zorgpersoneel met de dag meer af. Dit is een van dé maatstaven welke het OMT aan het kabinet heeft aangeboden om haar besluiten op te stoelen.


Natuurlijk breng je het verhaal veel liever fysiek over bij je publiek, maar juist in deze periode zijn de digitale/online alternatieven dé uitkomst om je publiek alsnog te bereiken.


Bewijsvoering voor deze conclusies wordt grotendeels gestoeld op cijfers vanuit RIVM, waarbij in het achterhoofd moet worden gehouden dat al deze cijfers alleen de personen tellen bij wie daadwerkelijk het virus is geconstateerd. Als iemand is overleden aan het virus, zonder dat diegene is getest (en positief is bevonden), wordt deze persoon niet meegenomen in de cijfers vanuit het RIVM.

Maar goed, positief blijven; Op 1 april hebben 1.042 mensen zich gemeld bij de GGD waarbij het coronavirus is geconstateerd. Op 1 mei waren dit slechts 484 personen.

Een daling in het aantal corona patienten.

Het kabinet wordt bij iedere persconferentie gevraagd of het dan nu niet eens tijd is om die maatregelen te versoepelen. Het is allemaal niet zo makkelijk, maar de eerste versoepelingen zijn wel in aantocht! Vanaf aankomende maandag 11 mei mogen de basisscholen weer open en ontvangen ze, om de dag, de helft van de leerlingen. Op deze manier krijgt onze jongste generatie weer “degelijk” onderwijs en wordt het thuiswerken voor ouders weer wat gemakkelijker.


één van de dingen waar ik bewondering voor heb is de enorme hoeveelheid initiatieven, oplossingen en positiviteit die in ons land heerst


Verschillende mensen vragen mij in deze tijd hoe wij bij VRBANISM omgaan met de huidige situatie en wat voor impact het heeft op onze business. Zoals in mijn vorige blog te lezen is, zal de impact waarschijnlijk op langere termijn pas voelbaar worden. Op dit moment lopen er nog opdrachten, staan er opdrachten klaar om te starten en vinden er vruchtbare gesprekken plaats voor toekomstig werk. Één van de redenen is dat onze diensten en producten digitaal zijn en wij juist waarde kunnen creëren vanaf die anderhalve meter afstand. Natuurlijk breng je het verhaal veel liever fysiek over bij je publiek, maar juist in deze periode zijn de digitale/online alternatieven dé uitkomst om je publiek alsnog te bereiken. Stuur een kartonnen VR-bril samen met een QR-code door de brievenbus, en laat ieder huishouden het evenement bekijken alsof ze er gewoon bij zijn. En zo zijn er tal van mogelijkheden, bekijk ze hier.

Alleen samen krijgen we corona onder controle” Het staat op de schermen achter de persconferenties van de ministers, het verschijnt op borden langs de snelweg en ook vlakbij mijn huis in Vroesenpark in Rotterdam komt deze leuze langs op een bord wat bij één van de ingangen is geplaatst. Als ik terugkijk op de afgelopen periode waarin we ineens een stapje terug moesten doen, is één van de dingen waar ik bewondering voor heb de enorme hoeveelheid initiatieven, oplossingen en positiviteit die in ons land heerst. Het begon bij brieven in de bus van ouderen waarop jongeren de ouderen vroegen of ze boodschappen voor hen konden doen, niet veel later het applaus voor onze helden in de zorg en sinds een week of vier knallen er overal technische oplossingen uit de grond.

Zo hebben studenten van de Technische Universiteit Delft een werkend prototype voor een noodbeademingsapparaat ontwikkeld (OperationAIR), zijn er websites waar allerlei initiatieven worden gefaciliteerd voor sociaal contact en vinden er ook in de civiele sector allerlei initiatieven en adaptaties plaats met het oog op de nabije toekomst in de zogeheten “anderhalve meter samenleving”.

Juist in deze tijden wordt er van iedereen gevraagd om juist het positieve in plaats van het negatieve te belichten, de kansen in plaats van de belemmeringen te benoemen en krachten te bundelen in plaats van voor jezelf te kiezen.